Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

Home > Inwoners > Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan kiezen wie in de Provinciale Staten komt. En u kunt kiezen wie in het bestuur van uw Waterschap komt. Uw stem telt! Aankomende week ontvangt u twee stempassen in uw brievenbus.

Op wie ga ik stemmen?

Kies de partij die het beste bij uw ideeën past. Een paar tips:

  • Zoek informatie over de politieke partijen
  • Praat met andere mensen: uw familie, vrienden of buren
  • Gebruik een stemhulp: MijnStem.nl helpt u bij het maken van een keuze voor een partij en kandidaat voor beide verkiezingen.
  • Bekijk de kandidatenlijst.

Stemlocaties

Er zijn 8 stemlokalen in de gemeente. Bekijk de kaart om te zien welk stemlokaal voor u dichtbij is. De openingstijden zijn van 07:30 tot 21:00 uur. Alle stemlocaties zijn toegankelijk voor minder valide kiezers.

Het is niet voor iedereen makkelijk of mogelijk om te kunnen stemmen. Hierbij kunnen handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid een rol spelen.

Ik kan niet zelf stemmen

U mag iemand anders vragen voor u te stemmen. Dat heet machtigen. Doe dan het volgende: vul de achterkant van uw stempas in, onderteken deze en geef uw stempas én een kopie van uw legitimatiebewijs aan de persoon die voor u gaat stemmen. Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen, en doet dat tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem.

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dat doet u als u:

  • een andere kiezer wilt machtigen vóórdat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt
  • een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft
  • een kiezer die in een andere gemeente woont wilt machtigen

Schriftelijke volmacht aanvragen

In een andere gemeente stemmen

Dat kan als u een kiezerspas aanvraagt. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

U kunt met deze kiezerspas in iedere gemeente binnen Gelderland stemmen. Of in een andere gemeente binnen het waterschap Rivierenland.

Stempas kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen, of is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan:

  • Kom langs bij de balie Burgerzaken. Maak een afspraak. Dit kan tot uiterlijk 19 maart 2019, 12:00 uur. Neem uw geldig legitimatiebewijs mee. 
  • Schriftelijk: stuur daarvoor uiterlijk 15 maart 2019 een e-mail of brief naar burgerzaken@heumen.nl. Voeg een foto of scan van uw legitimatiebewijs toe.

Meer informatie

De afdeling Publiekszaken helpt u verder. U kunt terecht tijdens de openingstijden. U kunt ook bellen: 14 024 of 024 – 35 88 300 of mailen naar burgerzaken@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden