Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

Home > Inwoners > Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

Op 20 maart 2019 mag u stemmen voor 2 verkiezingen: Provinciale Staten en het Waterschap. De stemwijzer helpt u bij het maken van een keuze voor een partij en kandidaat.

Stempassen

U ontvangt uiterlijk 6 maart 2019 uw stempas(sen) in één envelop. Neem om te stemmen uw stempas(sen) en legitimatiebewijs mee. U kunt stemmen waar dat voor u het makkelijkste is.

Er zijn 8 stembureaus in de gemeente. Bekijk de kaart om te zien welk stembureau voor u dichtbij is. De openingstijden zijn van 07:30 tot 21:00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder valide kiezers.

Het is niet voor iedereen makkelijk of mogelijk om te kunnen stemmen. Hierbij kunnen handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid een rol spelen.

Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer uit de gemeente Heumen machtigen dit voor u te doen. Vul samen de achterkant van uw stempas in. Uw stempas moet worden meegebracht, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen, en doet dat tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem.

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dat doet u als u:

  • een andere kiezer wilt machtigen vóórdat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt
  • een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft
  • een kiezer die in een andere gemeente woont wilt machtigen

Schriftelijke volmacht aanvragen

Stemmen met kiezerspas

U kunt in een andere gemeente gaan stemmen. Daarvoor moet u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Dat kunt u op de volgende manieren doen:

U kunt met deze kiezerspas in iedere gemeente binnen Gelderland stemmen. Of in een andere gemeente binnen het waterschap Rivierenland.

Stempas kwijt

Hebt u geen stempas ontvangen, of is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan:

  • maak een afspraak. Dit kan tot uiterlijk 19 maart 2019, 12:00 uur. Neem uw geldig legitimatiebewijs mee. 
  • schriftelijk: stuur daarvoor uiterlijk 15 maart 2019 een e-mail of brief naar burgerzaken@heumen.nl. Voeg als bijlage een foto of scan van uw legitimatiebewijs toe..

Vanuit het buitenland

Als u tijdelijk in het buitenland bent kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent. U kunt dan iemand machtigen. 

Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven in de gemeente dan kunt u voor deze 2 verkiezingen niet stemmen. Dan kan wel voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei 2019. U stemt dan per brief. Dit regelt u via de gemeente Den Haag.

Meer weten?

Bij afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis  kunt u alle informatie krijgen over deze verkiezing. U kunt terecht tijdens de openingstijden. Bellen kan ook: 14 024 of 024 – 35 88 300. Het e-mailadres van de afdeling Publiekszaken is burgerzaken@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden