Verkiezingen

Home > Inwoners > Verkiezingen

Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 mag u stemmen voor de gemeenteraad en voor het landelijk referendum. Neem om te stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Kiesgerechtigde inwoners ontvangen voor 8 maart een stempas. U kunt stemmen waar dat voor u het makkelijkste is. Er zijn 8 stembureaus in de gemeente. Bekijk de kaart om te zien welk stembureau voor u dichtbij is. De openingstijden zijn van 07:30 - 21:00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder valide kiezers.

Het is niet voor iedereen makkelijk of mogelijk om te kunnen stemmen. Hierbij kunnen handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid een rol spelen.

Referendum

Op 21 maart 2018 is ook het referendum over de nieuwe Wiv, de wet waarin is vastgelegd op welke manier de inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzage hebben in internetverkeer. Een raadgevend referendum is een volksstemming waarbij kiesgerechtigden zich uitspreken over een bepaald onderwerp. Dit vindt plaats op initiatief van burgers die kiesgerechtigd zijn. Meer uitleg over dit referendum vindt u op de website van de Referendum Commissie.

Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer uit de gemeente Heumen machtigen dit voor u te doen. Vul samen de achterkant van uw stempas in. Uw stempas moet worden meegebracht, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen, en doet dat bij het uitbrengen van de eigen stem.

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dat doet u als u:

  • een andere kiezer wilt machtigen vóórdat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt
  • een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft
  • een kiezer die in een andere gemeente woont, wilt machtigen voor het referendum

Schriftelijke volmacht aanvragen

Stemmen voor referendum met kiezerspas

Om uw stem voor het referendum buiten de gemeente Heumen uit te brengen, laat u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Dat kunt u op de volgende manieren doen:

  • maak een afspraak. Wij helpen u aan de balie burgerzaken
  • schriftelijk; u gebruikt het formulier kiezerspas (pdf, 24,6 kB). Zorg er voor dat uw formulier op 16 maart 2018 om 17.00 uur bij de gemeente binnen is.

U kunt met deze kiezerspas in heel Nederland stemmen. Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u geen kiezerspas aanvragen.

Stempas kwijt

Hebt u geen stempas ontvangen, of is deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan:

  • maak een afspraak. Dit kan tot uiterlijk 20 maart 2018, 12:00 uur. Neem uw geldig legitimatiebewijs mee. 
  • schriftelijk: stuur daarvoor uiterlijk 16 maart een e-mail of brief naar burgerzaken@heumen.nl. Voeg als bijlage een foto of scan van uw legitimatiebewijs toe..

Meer weten?

Bij afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis  kunt u alle informatie krijgen over deze verkiezing. U kunt terecht tijdens de openingstijden. Bellen kan ook: 14 024 of 024 – 35 88 300. Het e-mailadres van de afdeling Publiekszaken is burgerzaken@heumen.nl.

Waarom is het zo belangrijk dat u stemt?

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden