Verklaring omtrent het gedrag

Home > Inwoners > Verklaring omtrent het gedrag

Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justitie.

Prijs

€ 41,35

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

U kunt een Verklaring omtrent het gedrag op twee manieren aanvragen bij de Publieksbalie van het gemeentehuis:

Meenemen

  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
  • geldig legitimatiebewijs (van aanvrager en bij machtiging een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager en het originele van de gemachtigde);
  • een machtigingsformulier (pdf, 199 kB) (als de aanvrager niet zelf naar de gemeente kan komen);
  • geld: de kosten moeten bij de aanvraag contant of per pin worden betaald.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na twee tot vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Kinderopvang

Voor medewerkers in de kinderopvang en eigenaren (houders) van een kinderdagverblijf zijn er speciale VOG-aanvraagformulieren.

Online regelen

Afspraak maken

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden