Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Home > Inwoners > Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan vier categorieën instanties of personen:

  • de afnemers BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV Werkbedrijf en de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • verplichte derden BRP, bijvoorbeeld een notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder. Zij kunnen uw gegevens krijgen als er een wet is die dit verplicht of als zij gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren
  • bijzondere derden, bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, spaarfondsen en de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA)
  • vrije derden, dit zijn niet-commerciële instellingen.

De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.

Verstrekkingsbeperking

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet het recht op verstrekkingsbeperking. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom niet tegengaan.

Wie kan verstrekkingsbeperking aanvragen?

U kunt voor uzelf verstrekkingsbeperking aanvragen als u inwoner bent van Heumen en 16 jaar of ouder. U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar verstrekkingsbeperking aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u.

Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om verstrekkingsbeperking heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken.

Voor wie worden uw persoonsgegevens afgeschermd?

Vraagt u verstrekkingsbeperking aan, dan schermt de gemeente uw persoonsgegevens in de BRP af voor:

  • verplichte derden, zoals een notaris of advocaat
  • de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA)
  • vrije derden (niet-commerciële instellingen)

Verstrekkingsbeperking aanvragen

U kunt een verzoek om verstrekkingsbeperking aanvragen of intrekken:

U heeft om verstrekkingsbeperking gevraagd, maar een instantie vraagt om informatie

Als een verplichte derde (zoals een notaris of advocaat) uw gegevens opvraagt bij de gemeente, dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt. Wanneer SILA of een vrije derde om uw persoonsgegevens vraagt, dan verstrekt de gemeente uw gegevens standaard niet.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden