Vispas

Home > Inwoners > Vispas

Vispas

U krijgt automatisch een VISpas, als u lid wordt van een hengelsportvereniging. Ook kunt u deze visvergunning kopen bij een hengelsportvereniging of hengelsportzaak.

Bij uw VISpas ontvangt u een boekje met daarin de wateren waar u mag vissen. Ook kunt u via VISplanner.nl zien waar u wel en niet mag vissen met uw visvergunning.

VISpas Check

Met de VISpas Check weet u meteen welke visvergunning u nodig hebt. Voor sportvissers jonger dan 14 jaar die zonder begeleiding of met meer dan 1 hengel willen vissen, geldt bijvoorbeeld dat zij een jeugdVISpas moeten hebben.
 

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden