Voor een ander stemmen (volmacht)

Home > Inwoners > Voor een ander stemmen (volmacht)

Voor een ander stemmen (volmacht)

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer uit de gemeente Heumen machtigen dit voor u te doen. Vul samen de achterkant van uw stempas in. Uw stempas moet worden meegebracht, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen, en doet dat bij het uitbrengen van de eigen stem.

Schriftelijke volmacht

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dat doet u als u:

  • een andere kiezer wilt machtigen vóórdat u de stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt
  • een andere kiezer wilt machtigen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft
  • een kiezer die in een andere gemeente woont, wilt machtigen voor het referendum

Volmacht aanvragen

Meer weten?

Bij afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis  kunt u alle informatie krijgen over deze verkiezing. U kunt terecht tijdens de openingstijden. Bellen kan ook: 14 024 of 024 – 35 88 300. Het e-mailadres van de afdeling Publiekszaken is burgerzaken@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden