Vraagwijzer

Home > Inwoners > Vraagwijzer

Vraagwijzer

Heeft u te maken met belemmeringen op het gebied van wonen, welzijn en/of zorg? En komt u er zelf (even) niet uit, ook niet met de mensen om u heen? Voor hulp of ondersteuning kunt u terecht bij Vraagwijzer in het gemeentehuis. Consulenten van Vraagwijzer gaan met u in gesprek, meestal bij u thuis. In dit gesprek zoeken wij samen met u naar oplossingen. Bij het zoeken naar een passende oplossing gaan we uit van uw eigen kracht en uw sociale omgeving. Ook kijken wij naar beschikbare algemene voorzieningen.

Het resultaat moet zijn dat u zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij of zo lang mogelijk zelfredzaam bent in uw eigen omgeving. Een oplossing moet passen in uw specifieke situatie. Er zijn dus geen standaardoplossingen. Soms is de beste oplossing de inzet van een individuele voorziening. Deze kan worden verstrekt op grond van de Wmo. Dit kan zijn voor hulp bij het huishouden, een woningaanpassing, of de verstrekking van een hulpmiddel als bijvoorbeeld een scootmobiel. Een beoordeling en besluit op een aanvraag gaat via Vraagwijzer.

U kunt een afspraak maken met Vraagwijzer of u kunt tijdens de vrije inloop langskomen. Op de pagina openingstijden ziet u wanneer dit kan.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden