Vrije bouwkavels

Home > Inwoners > Vrije bouwkavels

Vrije bouwkavels

In de gemeente Heumen zijn op dit moment de volgende bouwkavels te koop:

Heeft u vragen over de bebouwingsmogelijkheden en -voorschriften dan kunt u contact opnemen met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. De balie is bereikbaar via telefoonnummer 14 024 of per mail bouw@heumen.nl.

Algemene voorwaarden verkoop en pachten

Als u een koop- of pachtovereenkomst met de gemeente sluit voor grond, dan zijn er altijd algemene voorwaarden van toepassing. U vindt deze in de Algemene Verkoopbepalingen en Algemene Pachtvoorwaarden. U zult dus moeten nagaan of u met deze voorwaarden akkoord kunt gaan. In de koop- of pachtovereenkomst staat precies aangegeven welke hoofdstukken en artikelen voor u gelden.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden