Vrijwilligerswerk

Home > Inwoners > Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Wilt u graag ervaring opdoen, uw talenten en capaciteiten inzetten, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of u inzetten voor iets dat u belangrijk vindt? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u!

Steunpunt Vrijwilligerswerk

De gemeente Heumen heeft veel waardering voor vrijwilligers. Om het vrijwilligerswerk een extra stimulans te geven, is Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen opgericht. Het vrijwilligerssteunpunt heeft als voornaamste doelstelling een stimulerend en inspirerend aanspreekpunt zijn voor (potentiële) vrijwilligers en voor organisaties zonder winstoogmerk die met vrijwilligers werken. Het vrijwilligerssteunpunt zit in het gemeentehuis in Malden en is te bereiken via telefoonnummer 024-3588300 of e-mail naar vrijwilligerswerk@heumen.nl. Het open spreekuur is wekelijks op woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.

Wilt u als vrijwilliger aan de slag, zoekt u vacatures of heeft u ondersteuning nodig? Of bent u vanuit een vrijwilligersorganisatie op zoek naar informatie, vrijwilligers of ondersteuning? Dan kunt u terecht bij Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen, voor (gratis informatie over):

  • digitale vacaturebank en talentenbank
  • informatie en advies
  • verenigingsondersteuning
  • vrijwilligersbeleid en –contracten
  • vrijwilligersverzekeringen
  • deskundigheidsbevordering
  • subsidie en fondsen
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • maatschappelijk verantwoord verenigen
  • publiciteit

Voor informatie, de vacaturebank en talentenbank kunt u ook terecht op de lokale website Vrijwilligerswerk Heumen

Trainingen en workshops

Wilt u als vrijwilliger uw initiatief of organisatie verder ontwikkelen? De Leefbaarheidsalliantie biedt verschillende trainingen en workshops aan om te inspireren en om kennis en kunde mee te geven. De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, Plattelandsjongeren Gelderland, Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland. Kijk voor het totale aanbod van trainingen en workshops op de website van de Leefbaarheidsalliantie.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden