Vrijwilligerswerk

Home > Inwoners > Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Wilt u graag ervaring opdoen, uw talenten en capaciteiten inzetten, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of u inzetten voor iets dat u belangrijk vindt? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u!

Steunpunt Vrijwilligerswerk

De gemeente Heumen heeft veel waardering voor vrijwilligers. Om het vrijwilligerswerk een extra stimulans te geven, is Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen opgericht. Het vrijwilligerssteunpunt heeft als voornaamste doelstelling een stimulerend en inspirerend aanspreekpunt zijn voor (potentiële) vrijwilligers en voor organisaties zonder winstoogmerk die met vrijwilligers werken. Het vrijwilligerssteunpunt zit in het gemeentehuis in Malden en is te bereiken via telefoonnummer 024-3588300 of e-mail naar vrijwilligerswerk@heumen.nl. Het open spreekuur is wekelijks op woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.

Wilt u als vrijwilliger aan de slag, zoekt u vacatures of heeft u ondersteuning nodig? Of bent u vanuit een vrijwilligersorganisatie op zoek naar informatie, vrijwilligers of ondersteuning? Dan kunt u terecht bij Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen, voor (gratis informatie over):

  • digitale vacaturebank en talentenbank
  • informatie en advies
  • verenigingsondersteuning
  • vrijwilligersbeleid en –contracten
  • vrijwilligersverzekeringen
  • deskundigheidsbevordering
  • subsidie en fondsen
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • maatschappelijk verantwoord verenigen
  • publiciteit

Voor informatie, de vacaturebank en talentenbank kunt u ook terecht op de lokale website Vrijwilligerswerk Heumen

Meld een Heumense vrijwilliger aan voor extra waardering!

De gemeente Heumen zet met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ het lokale vrijwilligerswerk welverdiend in het zonnetje. De huldiging vindt plaats tijdens het gemeentelijke Nieuwjaarsfeest voor alle inwoners. Dat feest is op maandagavond 8 januari 2018 in Dorpshuis Ons Huis in Nederasselt. Helpt u ook mee door het voordragen van een vrijwilliger? Dit kan tot dinsdag 28 november.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden