Waar kan ik terecht voor hulp en advies?

Home > Inwoners > Waar kan ik terecht voor hulp en advies?

Waar kan ik terecht voor hulp en advies?

Als u vragen heeft over zorg en ondersteuning of hulp nodig heeft op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, dan kunt u zich natuurlijk wenden tot vertrouwde gezichten in uw buurt. Bijvoorbeeld uw huisarts, jongerenwerker, school, consultatiebureau, ouderenadviseur, Sociale Zaken of Vraagwijzer. Zij beantwoorden uw vraag, bieden waar mogelijk directe ondersteuning  of verwijzen u naar algemene (vrij toegankelijke) voorzieningen. Eventueel brengen zij u in contact met het Kernteam Heumen.

Kernteam Heumen

Het Kernteam is geen plek waar u rechtsreeks naartoe gaat. Het kernteam wordt ingeschakeld wanneer dat nodig is om voor u de beste zorg en ondersteuning te organiseren. Hierin werken deskundigen van verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente samen: het Centrum voor Jeugd en Gezin, MEE, maatschappelijk werk, een Ouderenadviseur en Vraagwijzer. Zij maken samen met u een plan waarin staat wat u zelf kunt, waar bekenden of vrijwilligers kunnen bijspringen, en/of aanvullende hulp nodig is. Wanneer u, en eventueel andere gezinsleden, te maken krijgt met het Kernteam heeft u één vast contactpersoon. Het kernteam werkt volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’.  Deze contactpersoon organiseert de vraag en inzet van zorg. U heeft dus niet meer met allerlei verschillende instanties te maken. Noodzakelijke extra kennis wordt door uw contactpersoon binnen het Kernteam Heumen ingeschakeld. Het Kernteam Heumen wordt ook verantwoordelijk voor de indicatie waar deze nu nog door Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) en Bureau Jeugdzorg (BJZ) worden gedaan.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden