Wat is een bestemmingsplan?

Home > Inwoners > Wat is een bestemmingsplan?

Wat is een bestemmingsplan?

Voor het totale grondgebied van de gemeente Heumen zijn bestemmingsplannen vastgesteld. Een bestemmingsplan geeft voor ieder stuk grond aan waarvoor het gebruikt mag worden, bijvoorbeeld voor wonen, bedrijven, verkeer of groen. Het geeft ook aan wat waar gebouwd mag worden. Nieuwe ontwikkelingen en gemeentelijk ruimtelijk beleid worden vertaald in diverse bestemmingsplannen.

Een bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld voor een periode van tien jaar. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden afwijken van de regels van het bestemmingsplan.

Vaste onderdelen van een bestemmingsplan

1. Toelichting

Hierin wordt uitgelegd waarom het bestemmingsplan is gemaakt. Ook staat erin beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen. Verder wordt uiteengezet of er factoren zijn die plannen kunnen belemmeren, zoals archeologie, flora en fauna, milieu en dergelijke.

2. Kaart

Op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en lettercodes.

3. Regels

In de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.

De regels en de kaart zijn de bindende onderdelen van een bestemmingsplan. De toelichting is dat niet. Deze verduidelijkt de bedoeling van het plan en bevat een uitleg van de regels.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden