Water(overlast)

Home > Inwoners > Water(overlast)

Water(overlast)

Er komen steeds vaker harde buien. Die zorgen voor overlast. Ondergelopen straten, water dat huizen in loopt. Als we samen het water beter afvoeren, kunnen we overlast beperken. De gemeente en waterschappen zorgen voor transport en zuivering. Maar zelf kun je ook veel doen.

Het veranderend klimaat de oorzaak

Sinds 1950 is het aantal dagen met extreme neerslag verdubbeld. Volgens het KNMI worden onze winters steeds zachter en natter en de zomers warmer en mogelijk droger. De temperatuur stijgt in Nederland met 1,0 tot 2,3 graden in 2050. Hogere temperaturen zorgen voor meer waterdamp in de lucht en dus meer regen. Bij één graad meer, neemt de neerslaghoeveelheid van extreme buien met zo’n 14% toe. Nu al valt er jaarlijks in Nederland gemiddeld 880 mm water. Dat zijn zo’n 7,5 badkuipen per vierkante meter. Al dat water dat in korte tijd valt, kan leiden tot overlast. Het gemeentelijk riool is niet berekend op extreme buien. Daarom zoekt de gemeente bovengronds oplossingen om regenwater tijdelijk te bergen. Dat kan een straat zijn of een plantsoen dat is verdiept. Zelf kun je ook wat doen! Hieronder staan een aantal praktische tips.

Wat kun je doen in je eigen tuin

  • Groen in de tuin: Tegels zorgen ervoor dat er onnodig veel water in het riool komt. Door tegels uit de tuin te halen, zakt het regenwater direct de grond in. Geen groene vingers of weinig tijd om in de tuin te werken? Gelukkig zijn er veel makkelijke planten, zoals lavendel, vrouwenmantel en varens.
  • Geveltuintje: Haal aan de rand van je huis een paar stoeptegels weg, vervang wat grond door tuinaarde en maak mini-tuintjes. Deze tuintjes zijn niet alleen mooi, maar voeren ook regenwater af naar het grondwater.
  • Regenwatervijver: Regenwatervijvers vangen tijdelijk regenwater op en voeren het vertraagd af. De vegetatie in de vijver en de groene oevers zorgen voor de reiniging van het water. Als het water voldoende schoon is en de bodem het toelaat, kan het regenwater infiltreren.

Tips voor je huis

  • Dakgoot schoonmaken: Door een verstopte goot kan regenwater niet goed weg. Dan blijft het liggen op een plek waar water het huis in kan komen. Door de dakgoot schoon te maken kun je dit voorkomen.
  • Regenpijp afkoppelen: Regenwater is schoon. Daarom hoeft het niet het riool in. Door de regenpijp van het riool af te koppelen en op te vangen in een regenvijver of regenton, wordt het riool minder belast.
  • Waterkering: Ligt je huis laag en kan het water naar binnen stromen? Plaats dan een waterkering. Je kunt deze op maat laten maken door bedrijven. Maar het kan ook gewoon een plankje zijn dat je, eventueel met wat zandzakken, voor de deur plaatst.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden