Wegwerkzaamheden

Home > Inwoners > Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden

De gemeente Heumen werkt aan het beheer en onderhoud van wegen en fietspaden. Jaarlijks worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd. Op deze pagina vindt u informatie over de verkeersmaatregelen in de gemeente Heumen.

Op de website van Bereikbaargelderland staat waar in Gelderland wegwerkzaamheden zijn en welke grote evenementen voor eventuele overlast kunnen zorgen.

 • Malden

  • Groot onderhoud Rijksweg

   Maandag 2 september is de provincie Gelderland gestart met het groot onderhoud aan de Rijksweg (N844) van Malden naar Nijmegen. De werkzaamheden worden in 6 fasen uitgevoerd verdeeld over het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.

  • Rioolwerkzaamheden in Maldensveld en Heidezoom

   In opdracht van de gemeente reinigt en inspecteert de firma Tolhuis uit Bakel een deel van het rioolstelsel in de gemeente Heumen. Met de informatie vanuit de inspectie, krijgt de gemeente inzicht in de staat van het rioolstelsel en kan ze waar nodig maatregelen nemen. Voordat er geïnspecteerd kan worden, wordt het riool gereinigd.

 • Heumen

  • Werkzaamheden Looistraat

   Op 9 september start de firma Infrascoop in opdracht van de gemeente Heumen en Klok Woningbouw met het woonrijp maken van het bouwplan Heumen noord 3. Ook aan de Looistraat zullen werkzaamheden plaats vinden. Aan weerszijden van de Looistraat worden trottoirs aangelegd. Het betreft hier het gedeelte ter hoogte van de nieuwbouwwoningen van Heumen Noord 3, specifiek tussen de aansluiting Parallelweg N271 en huisnummer 30.

 • Overasselt

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden