Groot onderhoud Rijksweg

Home > Inwoners > Wegwerkzaamheden > Malden > Groot onderhoud Rijksweg

Groot onderhoud Rijksweg

Maandag 2 september is de provincie Gelderland gestart met het groot onderhoud aan de Rijksweg (N844) van Malden naar Nijmegen. De werkzaamheden worden in 6 fasen uitgevoerd verdeeld over het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.

Werkzaamheden

Het asfalt op de hoofdrijbaan wordt vervangen. Samen met de politie en de gemeente Heumen is onderzocht waar de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Op een paar plaatsen zijn kleine veranderingen gemaakt. Presentatietekeningen waarop deze veranderingen te zien zijn, kunt u vinden op www.gelderland.nl/N844

Het riool onder het fietspad is erg slecht en moet gerenoveerd worden. Dit wordt gelijk met de werkzaamheden aan de weg aangepakt om de hinder voor de omgeving te beperken.

Najaar 2019

De werkzaamheden worden in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 uitgevoerd. Plan uw reis op tijd en houd rekening met een langere reistijd. We adviseren doorgaand verkeer om te rijden via de A73. De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fases. Tussen 2 september 2019 en 22 november 2019 werken we aan:

  • Vervangen geluidsreducerend asfalt tussen McDonald's en Nertsweg (Intratuin) en tussen rotonde Groesbeekseweg en de N271.
  • Vervangen asfalt fietspad tussen rotonde Droogsestraat en verkeerslichten Union sportvelden.
  • Aanbrengen lage overrijdbare rijbaanscheiding tussen rotonde Groesbeekseweg en de bebouwde komgrens bij rotonde Veldsingel.

Werkzaamheden tussen 2 en 27 september

Tussen 2 en 27 september 2019 werken we aan de Rijksweg (N844) tussen de rotonde Droogsestraat / Heiweg en de Scheidingsweg. Tussen 2 en 23 september 2019 is de weg open, maar wel smaller dan normaal. Bovendien verlagen we de maximum snelheid tijdelijk naar 30 km/u. Tussen 23 en 27 september 2019 brengen we nieuw asfalt op de weg aan. De Rijksweg (N844) is daarom in deze periode dicht tussen 20.00 uur tot 05.30 uur.

Slim en Schoon onderweg, gemeente Heumen en gemeente Nijmegen stimuleren het gebruik van de fiets. Het groot onderhoud is een goede aanleiding om wat vaker de fiets te pakken. Kijk op www.laatdefietserinjelos.nl voor een steuntje in de rug.

Werkzaamheden tussen 27 september en 22 november

Tussen 27 september 2019 en 22 november 2019 werken we aan de Rijksweg (N844) tussen de aansluiting met de N271 en de rotonde bij de Broeksingel. Meer informatie over eventuele afsluitingen en omleidingsroutes wordt in de aankomende week bekend via www.gelderland.nl/N844

Fietsers

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad naast de Rijksweg (N844). Op sommige momenten moeten fietsers de weg wel oversteken. De provincie zet verkeersregelaars in om te begeleiden bij de oversteek.

Bereikbaarheid woningen en bedrijven

Woningen en bedrijven in Malden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, houd wel rekening met eventuele omleidingsroutes.

Buslijnen

Buslijnen 1 en 83 rijden door Malden. Tijdens de werkzaamheden tussen 2 september en 30 september 2019 blijven de bussen hun normale route rijden. Mogelijk rijdt de bus daarna een andere route. Kijk op www.9292.nl voor de actuele reis- en vertrektijden.

Bouwapp

De werkzaamheden zijn te volgen via een app (alleen voor mobiele telefoon). In deze app staat actuele informatie over de werkzaamheden en de verkeershinder. Bij wijzigingen in de planning, verkeerssituatie of andere bijzonderheden sturen wij een zogenaamd push-bericht. Om de werkzaamheden te volgen vinkt u het project N844 Nijmegen – Malden aan. Kijk op www.kessel.nl/app

Voorjaar 2020

Tussen 2 maart 2020 en 15 mei 2020 werken we aan:

  • Vervangen geluidsreducerend asfalt tussen de aansluiting S100 en McDonald’s en tussen de Nertsweg en de rotonde Groesbeekseweg.
  • Vervangen riool tussen Grootveldschelaan en Raadhuisstraat.
  • Vervangen verkeerslichten kruispunt Kloosterstraat / Raadhuisstraat.

De aannemer werkt op dit moment nog aan de planning. Zodra hier meer over bekend is leest u dat op www.gelderland.nl/N844

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden