Werk vinden

Home > Inwoners > Werk vinden

Werk vinden

Bent u op zoek naar een baan? Schrijf u dan in als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf. Dat kunt u doen via www.werk.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Heeft u geen internet of heeft u extra ondersteuning nodig? Dan kunt u iedere dinsdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur langskomen tijdens het inloopspreekuur. De adviseurs van het UWV WERKbedrijf helpen u dan graag verder. Neem uw geldig identiteitsbewijs mee (paspoort of identiteitskaart).

Pas als het niet lukt om werk te vinden, kan worden bekeken of u een uitkering krijgt. Meer informatie hierover vindt u onder Uitkering aanvragen.

Voor uitgebreide informatie over het vinden van werk kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Regionaal Werkbedrijf

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van een grote groep mensen bij het vinden van werk: mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidsbeperking, werkzoekende jongeren en mensen die een arbeidsmatige dagbesteding willen. Daarvoor is het regionale Werkbedrijf geopend. Het Werkbedrijf koppelt werkzoekenden en werkgevers in de regio aan elkaar.

Participatiewet

Sinds 2015 geldt de Participatiewet. Hierin zijn de volgende zaken geregeld:

  • Mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken van werk of arbeidsmatige dagbesteding, kunnen terecht bij het Werkbedrijf.
  • Jongeren met een beperking die ondersteuning zoeken bij werk, opleiding of uitkering, gaan naar het Jongerenloket van het Werkbedrijf.
  • Mensen die een Wajong-uitkering aanvragen, krijgen deze alleen als zij langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn.
  • Wanneer twee of meer meerderjarige personen met een bijstandsuitkering in dezelfde woning wonen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van hun uitkering.

UWV WERKbedrijf

Bezoekadres:

Nieuwe dukenburgseweg 21
6534 AD Nijmegen

Postadres:

Postbus 38165
6503 AD Nijmegen

T 0900 - 92 94

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden