Wij houden contact

Home > Inwoners > Wij houden contact

Wij houden contact

Mensen om je heen is niet vanzelfsprekend

Het is goed om bekenden te hebben, want iedereen heeft mensen nodig om zich heen. Voor de gezelligheid, om samen leuke dingen te doen of om elkaar te helpen. Dit klinkt zo vanzelfsprekend voor veel mensen, dat wij er bijna niet bij stil staan dat je soms hiervoor je best moet doen.

In de familie, de buurt waar we wonen, op ons werk ontmoeten we mensen met wie wij spontaan contact hebben en met wie wij ons verbonden voelen. Toch blijkt dit niet voor iedereen zo makkelijk te gaan. Sommigen zijn van nature verlegen en leggen moeilijk contacten. Anderen ondervinden hierbij door hun handicap problemen. Of de taal kan een barrière zijn.

Vaak dunt ons sociaal netwerk ongemerkt uit, omdat we het te druk hebben met onze baan en de opvoeding van kinderen of omdat we verhuizen of stoppen met werken. Naarmate we ouder worden ontvallen ons bovendien vaker dierbaren en verdwijnen mensen uit onze omgeving.

Netwerk vergt onderhoud

Het is fijn en nuttig om een goed en vitaal sociaal netwerk te hebben. Dit vraagt soms extra aandacht. Dus sta eens stil bij uw netwerk: is het nog een feest of verdient het onderhoud? Waar kunt u hulp vinden wanneer het niet goed lukt om het netwerk te onderhouden? De folder Wij houden contact (pdf, 295 kB) geeft informatie en tips om uw netwerk te versterken.

Meer inspiratie nodig?

In de Wijkrant staan verhalen over dorpsgenoten die actief meedoen in de samenleving. Een lokaal filmpje geeft een beeld van een buurtschapje in de wijk Jachthuis in Malden.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden