Wijk- en dorpsplatforms

Home > Inwoners > Wijk- en dorpsplatforms

Wijk- en dorpsplatforms

In de gemeente Heumen zijn meerdere wijk- en dorpsplatforms en overleggroepen actief. Hierin zijn vrijwilligers uit de wijk- of dorpskern vertegenwoordigd. Zij zetten zich samen in voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk.

De platforms, overleggroepen en initiatiefgroepen zijn voor de gemeente belangrijke partners in het samen werken aan de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorpen en wijken. Dit kan gaan om het mooier en veiliger maken van de leefomgeving, maar ook om sociale activiteiten om elkaar te ontmoeten en helpen.

Ideeën en initiatieven die ontstaan om de leefbaarheid in een wijk of dorp te verbeteren worden onder andere via het initiatievenbudget gefaciliteerd.

Kijk hieronder wie zich actief inzet voor uw wijk of dorp.

Malden

Wijkplatform Jachthuis

Contactpersoon: secretaris Frank Timmers
e-mailadres: info@bewonersjachthuis.nl

Wijkplatform Hoogenhof

Contactpersoon: secretaris Petra Thijssen
e-mailadres: secretaris@wijkplatformhoogenhof.nl

Kroonwijk Belangen Vereniging

Contactpersoon: secretaris Fanny van Lier
e-mailadres: kroonwijk.bv@gmail.com

Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk

Contactpersoon: secretaris Judith Hermens
e-mailadres: info@vbmolenwijk.nl

Nederasselt

Dorpsraad Nederasselt

Contactpersoon: secretaris Esther Jacobs
e-mailadres: info@dorpsraadnederasselt.nl

Overasselt

Dorpsplatform Overasselt

Contactpersoon: secretaris Teun Megens
e-mailadres: info@dorpsplatformoverasselt.nl

Informele netwerken

Naast de wijk- en dorpsplatforms, zijn er een aantal informele netwerken; zoals het Digitaal Wijkpanel BoHeMa (Boskant, Heidezoom, Maldensveld in Malden) of Netwerk dorp Heumen. Hierin zitten bewoners die zich betrokken voelen bij hun wijk of dorp. De gemeente vraagt hen ook af en toe mee te denken over thema’s, plannen en actuele zaken.

Doorgeven van wijzigingen

Wanneer u wijzigingen wilt doorgeven over contactpersonen van wijk- en dorpsplatforms, graag via mail naar: smarian@heumen.nl. Met uw hulp zorgen wij dat uw informatie actueel is op onze website.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden