Wijkrant

Home > Inwoners > Wijkrant

Wijkrant

In Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt werken we samen aan de leefbaarheid en de betrokkenheid bij elkaar. De samenwerking tussen bijvoorbeeld wijkbewoners, vrijwilligers, verenigingen, instellingen, ondernemers en de gemeente levert veel op.

Met de Wijkrant informeert de gemeente Heumen u twee keer per jaar over onderwerpen die te maken hebben met sociale leefbaarheid in de vier dorpen. In de krant staan verhalen over dorpsgenoten die actief meedoen in de samenleving. Vooral de eigen kracht en zelfredzaamheid staan centraal: wat mensen zelf en onderling voor elkaar krijgen, door elkaar te helpen.

In de rechterkolom vindt u de digitale versies van de laatste afleveringen van de Wijkrant.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden