Wijzigen bestemmingsplan

Home > Inwoners > Wijzigen bestemmingsplan

Wijzigen bestemmingsplan

Bij het bouwen of verbouwen van een pand kan de situatie ontstaan dat het bestemmingsplan, van toepassing voor dat pand, gewijzigd moet worden. In zo’n situatie gelden een aantal richtlijnen.

Kosten

De kosten voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan worden in rekening gebracht bij de verzoeker.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het wijzigen van een bestemmingsplan op eigen verzoek? Neemt u dan contact op met de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ordening. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 14 024.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden