Het ingrijpend aanpassen van uw woning is vaak niet toegestaan zonder omgevingsvergunning. Maar veel kleinere verbouwingen of bijbehorende bouwwerken zijn onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning uit te voeren. Voordat u een verbouwing uitvoert is het goed om op de hoogte te zijn van de regels.

Vergunningvrij bouwen of verbouwen 

De situaties waarin geen vergunning nodig is, staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)(externe link). Hierin worden voorwaarden beschreven waaronder het mogelijk is om zonder vergunning allerlei verbouwingen uit te voeren. Daaronder vallen nieuw te bouwen schuren, garages en carports, maar ook toevoegingen aan woningen zoals erkers, serres, dakramen en dakkapellen. 

Wanneer wel of niet?

Een vuistregel is dat achter de voorgevel van uw woning veel zonder vergunning mogelijk is, maar dat aan de voorkant vaak (maar niet altijd) een vergunning is vereist. Dat geldt ook voor zijgevels, ook als ze aan openbaar toegankelijk gebied grenzen. Voor het bouwen van nieuwe woningen, toevoegen van bouwlagen of het aanpassen van een monument is wel altijd een omgevingsvergunning verplicht. 

De vergunningscheck

Op het Omgevingsloket Online(externe link) kunt u voor de meest voorkomende bouwplannen checken of hiervoor een vergunning moet worden aangevraagd. Soms moet daarbij naar uw precieze situatie worden gekeken. Als inwoner van deze gemeente kunt u voor hulp en ondersteuning contact opnemen met de balie BML via bml@heumen.nl. Dit geldt natuurlijk ook als u aan de uitkomst van de vergunningscheck twijfelt en zeker wilt zijn voor u aan het bouwen begint.

Vergunningvrij is niet regelvrij

  • Valt uw bouwplan binnen de genoemde voorwaarden in het Bor, dan kunt u op eigen initiatief aan de slag. Maar vergunningvrij wil niet zeggen dat er geen regels gelden: u moet namelijk ook voldoen aan o.a. het Bouwbesluit 2012(externe link). Dit bevat technische vereisten op het gebied van constructie, gezondheid en brandveiligheid. 
  • Daarnaast geldt het burenrecht uit het Burgerlijk wetboek, dat bijvoorbeeld noemt dat uw bouwwerk niet mag uitsteken of afwateren op het erf van uw buurman. 
  • Ook als een bouwwerk vergunningvrij is, adviseren we altijd uw directe omgeving te informeren.

Een omgevingsvergunning aanvragen voor bouwen of verbouwen

Als uw bouwplan of activiteit niet past binnen de voorwaarden van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)(externe link) is het aanvragen van een omgevingsvergunning verplicht. U vraagt deze aan via het Omgevingsloket Online(externe link).

Op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen leest u meer over omgevingsvergunningen en indieningsvereisten.

Melden bouwwerkzaamheden

Wanneer u een omgevingsvergunning hebt ontvangen, bent u verplicht de start van de werkzaamheden te melden bij de ODRN. Lees meer op de pagina Melden bouwwerkzaamheden.

Melden slopen en asbest verwijderen

Wilt u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk slopen? Dan moet u misschien een sloopmelding indienen. Voor het (laten) verwijderen van asbest is het indienen van een melding altijd verplicht. Lees meer op de pagina Melding slopen en asbest verwijderen.

Vragen en ondersteuning

Wilt u advies of heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met onze balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan per mail via bml@heumen.nl of telefonisch. Kijk hier voor de openingstijden van de balie BML.