In de jaarrekening 2019 laat het college van B&W van de gemeente Heumen zien wat er van de plannen uit de begroting 2019 terecht is gekomen en hoe het budget van de gemeente daadwerkelijk is besteed.