Donderdagmiddag 13 januari 2022 is in een buitengewone raadsvergadering de heer Joerie Minses door de Commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Berends, beëdigd tot burgemeester van de gemeente Heumen. Joerie Minses is daarmee de opvolger van Marriët Mittendorff die de afgelopen 5 jaar burgemeester van Heumen was. 

Vanwege de coronamaatregelen was de raadsvergadering enkel toegankelijk voor een zeer beperkt aantal genodigden. Ook was er na afloop geen receptie. De buitengewone raadsvergadering werd geopend door de plaatsvervangende voorzitter van de gemeenteraad, de heer Harry Smeets. Vervolgens werd het Koninklijk Besluit door griffier Nicole Collombon voorgelezen, waarna de officiële beëdiging van Joerie Minses door de Commissaris van de Koning, de heer Berends, plaatsvond.

De nieuwe burgemeester van de gemeente Heumen werd vervolgens toegesproken en gefeliciteerd door achtereenvolgens loco-burgemeester Frank Eetgerink namens het college, de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls namens de burgemeesterskring en Harry Smeets namens de gemeenteraad. Aansluitend vond ook gelijk de hameroverdracht door Harry Smeets plaats en was het tijd voor het omhangen van de ambtsketen. Dit werd in verband met de coronamaatregelen waargenomen door Maartje, de echtgenote van Joerie Minses. In zijn zojuist bekrachtigde nieuwe functie als nieuwe burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad hield Joerie Minses zijn installatierede waarmee hij tevens deze bijzondere raadsvergadering beëindigde.

U kunt de installatie hier bekijken.

Installatie burgemeester Joerie Minses