Het Kernteam is geen plek waar u rechtsreeks naartoe gaat. Het kernteam wordt ingeschakeld door uw vertrouwde contactpersoon vanuit de gemeente of uw zorgaanbieder wanneer u op meerdere terreinen een ondersteuningsbehoefte heeft en het nodig is om voor u en/of uw gezin de beste zorg en ondersteuning te organiseren. In het Kernteam werken deskundigen van verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente samen: jeugdconsulenten, MEE, maatschappelijk werk, een Ouderenadviseur, een wijkverpleegkundige en Vraagwijzer. Zij maken samen met u een plan waarin staat wat u zelf kunt, waar bekenden of vrijwilligers kunnen bijspringen, en/of aanvullende hulp nodig is.

Wanneer u, en eventueel andere gezinsleden, te maken krijgt met het Kernteam heeft u één vast contactpersoon. Het kernteam werkt volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Deze contactpersoon organiseert de vraag en inzet van zorg. U heeft dus niet meer met allerlei verschillende instanties te maken. Noodzakelijke extra kennis wordt door uw contactpersoon binnen het Kernteam ingeschakeld.