In het Kroonwijkpark aan de Gladiolenstraat / Chrysantstraat in Malden staat het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Vuurvogel. Naast de nieuwe school hebben we ook het park opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan het park, de speelvoorzieningen en de infrastructuur zijn in april 2021 afgerond. Daarmee heeft Malden er een mooi park bij gekregen, waarin gespeeld, geleerd, gesport, gewandeld en geklauterd kan worden.
We hopen dat iedereen een kijkje gaat nemen in het nieuwe park. En we doen de oproep om het park mooi en schoon te houden. Dan blijft het een fijne plek om te komen. Voor iedereen.

Op 8 maart is Kindcentrum de Vuurvogel in gebruik genomen.
Bekijk de film om alvast een kijkje te nemen in de nieuwe school:

Meedenken en meedoen

Nu het park helemaal klaar is, kan iedereen gaan genieten van deze groene en speelse omgeving. Om dit ook voor de lange termijn te borgen worden vrijwilligers gevraagd om met ons mee te denken hoe we het park samen mooi, veilig en schoon kunnen houden. Hebt u daar ideeën over? Wilt u met ons meedenken, meedoen of hebt u nog vragen? Bel dan met 14 024.

Wat er aan vooraf ging

Een meedenkgroep van 18 omwonenden en betrokkenen dacht mee over de verkeersstructuur en het parkeren met betrekking tot de school en over een ontwerp voor de herinrichting van het plantsoen. Op 30 september 2019 zijn de uitkomsten hiervan gedeeld tijdens een afsluitende informatiebijeenkomst. U kunt de presentatie hieronder bekijken.

In december 2019 heeft de gemeenteraad over de herinrichting van het park en de infrastructuur besloten en daarvoor een budget beschikbaar gesteld. De start van de nieuwbouw was op 12 juni 2020 en de in gebruik name op 8 maart 2021. De herinrichting van het park en de aanpassing van de infrastructuur zijn in het najaar van 2020 gestart. Op 11 december plaatsten Wethouder René Waas en Jean Paul Later, directeur van basisschool De Vuurvogel, de waterpomp voor het eerste speeltoestel in de speelkuil.