In het gemeentelijk bosgebied De Elshof worden bomen gesnoeid om de lanen veilig te houden. Door de droogte van de afgelopen jaren zijn de bomen langs de lanen in De Elshof minder gezond. Ze hebben meer dood hout. Flier boomverzorging gaat het dode hout nu verwijderen. Zo blijven de lanen veilig voor bezoekers.

Hoe zit het met nestelende dieren?

We willen dieren zo min mogelijk verstoren. Daarom is er voorafgaand aan het snoeien uitgebreid gekeken welke dieren er zitten. Daar wordt tijdens de werkzaamheden rekening mee gehouden. Ook tijdens het werk let Flier boomverzorging op dat ze bijvoorbeeld geen nesten verstoren. Wanneer nodig leggen ze het werk stil.

Komt u langs deze werkzaamheden?

Let dan op deze punten: 

  • Blijf op de paden 
  • Kom niet achter afzettingslint 
  • Hou afstand van machines 

Meer informatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Flier Boomverzorging, in opdracht van de gemeente Heumen en onder toezicht van Bosgroep Midden Nederland. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Bosgroep Midden Nederland, via middennederland@bosgroepen.nl.