Eind januari heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Munitax gebruikt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand als basis voor het heffen van verschillende belastingen.

Bent u het niet eens met deze waarde? Kijk dan eerst op www.munitax.nl bij de meest gestelde vragen of neem contact met op met Munitax op: (024) 678 09 62. Munitax wil net als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde dan wordt deze aangepast.

Wilt u bezwaar maken?

Dit kan tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde. Doe dit dan direct online met behulp van DigiD. Ga naar www.munitax.nl en kies voor “Bezwaar maken”.

Bezwaar voor u laten indienen. Informeer goed!

U kunt uw bezwaarschrift ook laten indienen door een derde zoals commerciële bureaus en makelaars. Laat u vooraf goed voorlichten hierover! Vaak adverteren deze bureaus met een ‘gratis check’. Als u gebruik maakt van een dergelijk bureau kunnen daar echter aanzienlijke proceskosten aan verbonden zijn voor de gemeente. Deze kosten staan vaak niet in verhouding tot de wijziging van de aanslag.

De gemeente maakt vooraf aan het belastingjaar een begroting. Als de kosten van WOZ-procedures jaarlijks stijgen dan zal hiermee rekening worden gehouden bij het bepalen van de hoogte van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen. 

Ook is het vaak zo dat u uw persoonlijke gegevens doorgeeft aan een dergelijk bureau en hiermee geeft u meestal direct een machtiging af waarmee dit bureau uw zaken behartigt. Vaak is dit voor onbepaalde tijd, omdat er bij het afgeven van deze machtiging geen eindtermijn wordt afgesproken.
Let daarom op wanneer u een ‘gratis check’ over uw WOZ-waarde wilt laten uitvoeren door een commercieel bureau.