Onze gemeente beschikt over twee wijkagenten: Willie Janssen-Bouwmeester en Sylvia van de Logt. Beiden maken deel uit van het basisteam Tweestromenland waarbij ze het aanspreekpunt zijn voor hun wijk met alle bijbehorende politiezorg. Daaronder valt de aanpak van sociale problemen, zoals overlast jeugd, criminaliteit en milieudelicten. Maar ook voorlichting, samenwerken met maatschappelijke organisaties en - indien nodig - hulp bieden aan andere gemeenten maken deel uit van hun takenpakket.

Willie Janssen-Bouwmeester en Sylvia van de Logt werken nauw samen met de collega’s van het basisteam op het gebied van opsporing en handhaving om gezamenlijk te werken aan een veilige gemeente. Sylvia werkt al sinds 1994 bij de politie en kwam in 2015 in Heumen terecht. Hier voelt ze zich als een vis in het water. “Het is een leuke gemeente met voornamelijk vriendelijke mensen die bereid zijn om zelf ook mee te willen werken aan een veilige omgeving. Willie en ik voelen elkaar uitstekend aan. Dat is heel fijn als je elkaar goed kent en waar nodig aanvult. Daarnaast zijn de lijntjes hier lekker kort. Niet alleen met de externe partners waarmee we samenwerken, maar ook onze contacten met bijvoorbeeld de lokale jongeren zijn heel direct. Alles staat of valt met een goede verbinding en goede communicatie.”

Willie Janssen-Bouwmeester kent als geboren Heumenaar onze gemeente als zijn broekzak. Voeg daar nog eens 45 jaar ervaring bij de politie aan toe en het moge duidelijk zijn welke betekenis deze wijkagenten hebben voor onze gemeenschap. “Het is belangrijk om net dat ene stapje meer te kunnen zetten voor onze inwoners. Om bij noodhulp door te kunnen schakelen zodat problemen ook echt opgepakt kunnen worden doordat we snel de juiste (zorg)instanties kunnen betrekken bij een bepaald geval. Denk aan overlast door verwarde personen bijvoorbeeld. Daarnaast willen we herkenbaar en benaderbaar zijn, zodat we snel daar kunnen zijn waar onze hulp echt nodig is.”
Er zijn ook zaken waar de politie buiten blijft. “Een auto die steeds hinderlijk geparkeerd staat. Dat kan natuurlijk vervelend zijn. Maar als de veiligheid niet in het geding is, proberen we inwoners het zelf te laten oplossen. Of we geven het door aan de BOA. Ook een slechte verhouding met buren is zo’n voorbeeld. Dan verwijzen we meestal naar buurtbemiddeling. Loopt zo’n conflict echter uit de hand, dan zijn wij aan zet.”

Bereikbaarheid

Bij SPOED: 112 bellen

“Dit nummer is bedoeld voor acute, bedreigende of (levens)gevaarlijke situaties, zoals een ongeval, een geweldsdelict of verdacht gedrag bij uw woning. Snel optreden kan dan tot aanhouding leiden.” 

Overige meldingen: 0900-8844

Aangifte doen van diefstal, overlast of andere niet direct dreigende situaties. Dat kan ook via www.politie.nl voor de landelijke servicepost, maar ook voor de eenvoudige aangiftes.
“Alle aangiftes worden verwerkt en zo nodig wordt de melder uitgenodigd om naar het bureau te komen.”
Tenslotte is er ook nog het Facebook-account: @politieheumen