Functie

Burgemeester

Contactgegevens

Telefoon: 14 024
E-mail: secretariaatburgemeester@heumen.nl

Portefeuille

 • Bestuurlijke Organisatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving 
 • Publieke dienstverlening
 • Representatie (inclusief internationale betrekkingen)
 • Personeel en organisatie
 • AB GO Arnhem Nijmegen
 • Onderwijs (tijdelijk)

Bestuursgroepen en commissies

Nevenfuncties

 • Commissaris bij Medrie, Zwolle e.o.
 • Lid financiële auditcommissie Medrie, Zwolle e.o.
 • Lid remuneratiecommissie Medrie, Zwolle e.o.
 • Vice-voorzitter RvT St. Annazorgroep, Geldrop
 • Lid commissie kwaliteit en veiligheid St. Annazorggroep, Geldrop
 • Commissaris Regionale Toezicht Ruimte Gelderland-Zuid (RTR-NL) 
 • Eigenaar van ‘Mittendorff Advies, Mediation & Coaching’

Uit hoofde van de functie:

 • AB-lid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid/DVO
 • Voorzitter auditcommissie Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Voorzitter Gezagsdriehoek Tweestromenland
 • Secretaris burgemeesterskring Nijmegen
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering aandeelhouders Vitens BV
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering aandeelhouders BNG Bank