Het gebied ten noorden van de Jan J. Ludenlaan tussen het Maaswaalkanaal en de A73 lijkt, na zorgvuldige studie, binnen de gemeente geschikt te zijn om duurzame energie op te wekken. Op welke manier dat zou passen wil de gemeente uitwerken in een gebiedsplan.

Om een goed plan te kunnen maken, zijn constructieve gesprekken met betrokken inwoners en organisaties in en om het gebied nodig. De gemeente start nu met een reeks participatiebijeenkomsten om een gebiedsplan te maken voor het gebied boven de Jan J. Ludenlaan, tussen de A73 en het Maaswaalkanaal.

Uw constructieve rol

Als u een belang hebt in het gebied dan wilt u wellicht meepraten. Graag nodigen wij u uit om met ons (digitaal) in gesprek te gaan. Voor het gebied en de omgeving gaan we 3 brede participatiebijeenkomsten organiseren. De eerste bijeenkomst staat gepland op 31 maart.

U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar: duurzaam@heumen.nl. Wij vragen u om in het e-mailbericht uw naam en adres op te nemen en te vermelden dat u wilt deelnemen aan de digitale participatiebijeenkomst van 31 maart over het gebiedsplan. De uiterste termijn voor aanmelding is 25 maart.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.heumen.nl/energielandschap.