Het college heeft meer tijd nodig om de inbreng van de omwonenden van de mogelijk nieuwe locatie voor de sportvelden van Sv Juliana ’31 zorgvuldig te onderzoeken. De besluitvorming door de raad zal hierdoor op een later moment plaatsvinden.

Op dinsdag 20 september heeft een ontmoetingsavond plaatsgevonden met inwoners van de gemeente Heumen en de raad over de locatiekeuze voor de verplaatsing van Sv. Juliana ’31. Met name omwonenden van de mogelijk nieuwe locatie van de sportvelden aan de Hatertseweg hebben hun standpunten hierover met de raad gedeeld.

Door de omwonenden is onder andere een verkeerskundig rapport opgesteld waarin uitgegaan wordt van andere uitgangspunten ten aanzien van de mogelijke aanpassingen van de Hoge Brug. Op basis van dit rapport zijn zij van mening dat verplaatsing van de sportvelden naar de andere zijde van het kanaal een haalbare optie is.

Het college neemt de bevindingen van de omwonenden serieus en wil ten aanzien van de verkeerskundige afwikkeling dit rapport door een deskundig bureau laten bekijken. Om dit zorgvuldig te doen zal het College de Commissie in overweging geven het voorstel op een later tijdstip te bespreken. 

Dit kan betekenen dat de Commissie donderdagavond 22 september zal besluiten het voorstel van de agenda af te halen. Als dat aan de orde is zal het voorstel ook niet in de raadsvergadering van 6 oktober worden besproken. Voor beide vergaderingen zal dan een nieuwe datum worden bepaald. Inwoners zullen hiervan via onze website op de hoogte worden gebracht.