Ieder bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften voor geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Wanneer u een bedrijf start of verandert, moet u zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit.