In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de opstart van een nieuwe ontmoetingsplek voor de jongeren in onze gemeente. Het doel is om een ontmoetingsplek te creëren waar jongeren talenten ontdekken en ontwikkelen, zelf initiatieven ontplooien en nieuwe vriendschappen maken. De insteek is duidelijk: een plek vóór de jeugd, maar zeker ook dóór de jeugd. 

De nieuwe ontmoetingsplek (voorheen de Sjem, in Maldensteijn - Malden) is een samenwerking tussen de jongerenwerkers van Synthese, diverse netwerkpartners, de gemeente en bovenal: een groep jongeren zelf die actief meedenken over hun wensen en behoeften. Om hier aandacht voor te vragen zijn er de afgelopen weken al op verschillende plekken in Malden posters verspreid met de boodschap “Verzin ’t lekker zelf!”. Een verwijzing naar het idee dat de jongeren zelf invulling mogen geven aan de ontmoetingsplek; zowel de fysieke ruimte als de activiteiten die er gaan plaatsvinden. 

Opening

Afgelopen maandag werd de jongerenontmoetingsplek officieel geopend. Onze burgemeester onthulde daar samen met een aantal jongeren een bord met de boodschap “Verzin ’t lekker zelf” waarbij jongeren in de komende maanden onder andere mogen nadenken over een nieuwe naam voor de jongerenplek. Natuurlijk werd er ook een officieel lintje doorgeknipt.