Het doek valt niet voor de dorpsdichter van de gemeente Heumen! Een nieuwe projectgroep ‘Dorpsdichter Heumen’ is opgestaan als opvolger van de groep die zich eind 2020 heeft opgeheven. Doelstelling van de nieuwe projectgroep is het borgen van de continuïteit van het dorpsdichterschap in de gemeente Heumen. 

Als gemeente vinden wij het hebben van een dorpsdichter een zeer sympathiek burgerinitiatief en wij ondersteunen dit van harte. Onderstaand bericht is geschreven door leden van de nieuwe projectgroep. Omdat wij het ondersteunen delen wij dit bericht hier. 

Groot belang van een dorpsdichter

De nieuwe projectgroep (gevormd door: Peter van der Molen (Malden), ambtenaar in rijksdienst en cultuurliefhebber, Maurits Nijs (Overasselt), psychiater en poëzieliefhebber en Hub Zwart (Malden), hoogleraar filosofie en dichter) ziet het grote belang van het hebben van een dorpsdichter. Mede onder de indruk van de petitie zoals die op internet en Facebook is opgestart door M&M Poëziepromoties (Marjolein Pieks en haar schrijfkompaan Marianna Bakker), ondersteund door de Stichting Stadspoëzie van o.a. Pieter Stroop-van Renen, heeft een aantal cultuur- en poëzie-minnende gemeenteleden de handen ineengeslagen. De petitie van M&M leverde bijna 300 handtekeningen op voor het behoud van een dorpsdichter voor onze gemeente. Daarmee blijkt er in de dorpen en daarbuiten een breed draagvlak te bestaan voor het continueren van het dorpsdichterschap en werd de nieuwe projectgroep in haar visie bevestigd. 

Borgen van het dorpsdichterschap Heumen

We hebben als eerste gekeken naar de vorig jaar ingediende sollicitaties voor het dorpsdichterschap en deze getoetst aan het bestaande reglement. We hebben ons vervolgens op de hoogte gesteld van de kwaliteiten van de kandidaten en geconstateerd dat zich bij de sollicitaties een kandidaat bevindt die zowel volgens het reglement als vakinhoudelijk volledig in het profiel past. Er was dan ook geen enkele reden om een nieuwe sollicitatieronde te starten. De nieuwe projectgroep Dorpsdichter Heumen is daarom van mening dat Thijs Kersten voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een dorpsdichter en kan worden voorgedragen.  

De nieuwe projectgroep Heumen maakt het volgende bekend:
“Met vreugde benoemen wij in de rol van dorpsdichter gemeente Heumen voor de komende twee jaar: de heer Thijs Kersten (18) wonend in het dorp Heumen.”

Deze benoeming is doorgegeven aan het gemeentebestuur in het vertrouwen dat zij de dorpsdichter met enthousiasme en warmte welkom heten. Een voortzetting van prachtige poëtische jaren voor de gemeente Heumen wordt hiermee verwacht.

Rol landelijke stichting Stadspoëzie

De landelijke stichting Stadspoëzie heeft vanaf de start van de petitie haar steun uitgesproken voor een nieuwe dorpsdichter in de gemeente Heumen en tevens voor Thijs Kersten in die rol. Vanwege haar expertise, zal de stichting op verzoek de dorpsdichter en de projectgroep helpen op juridisch, financieel en vakinhoudelijk vlak.