Donderdagavond 9 juni zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsvergadering. Vincent Arts (DGH), Wim Wink (DGH), Pepijn Baneke (GroenLinks) en Rob Engels (VVD) zijn door de gemeenteraad benoemd en beëdigd door burgemeester Minses.

Nieuw college

De vier wethouders vormen samen met de burgemeester het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen voor de periode 2022-2026.

Coalitieakkoord ‘Inwoners Centraal – natuurlijk samen’

Tijdens de raadsvergadering werd ook het coalitieakkoord gepresenteerd. Het coalitieakkoord met de titel ‘Inwoners Centraal – natuurlijk samen’ beschrijft de opgaven en ambities voor de komende raadsperiode. Deze worden door het nieuwe college nader uitgewerkt in een collegewerkplan. U kunt het coalitieakkoord vinden op onze website.

Afscheid voormalige wethouders

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd ook afscheid genomen van de voormalige wethouders Ans Stunnenberg, Maarten Schoenaker, René Waas en Frank Eetgerink.

Nieuw raadslid benoemd

Door de benoeming van Vincent Arts kwam er in de gemeenteraad 1 zetel vrij. Theo Noy (DGH) neemt zijn plek in.

V.l.n.r. Rob Engels (VVD), Vincent Arts (DGH), Burgemeester Minses, Pepijn Baneke (GroenLinks) en Wim Wink (DGH).