Lid BAR neemt afscheid, nieuw lid erbij

Helaas heeft Joop van Hest in november 2021 de BAR verlaten. Joop is al sinds de voorloper van de BAR, de cliëntenadviesraad, vanaf 2001 betrokken bij de adviesraad van onze gemeente. Agnes Coumans (voorzitter van de BAR) zegt: “We zijn hem veel dank verschuldigd, met name omdat dankzij zijn inzet (en die van oud-lid de heer Bax) de toegankelijkheid van de openbare gebouwen op een nauwkeurige manier in kaart is gebracht, bespreekbaar is gemaakt en bovenal heeft geleid tot aanpassingen”. Tijdens de BAR-vergadering op 1 maart is er officieel afscheid genomen van Joop. Wethouder Ans Stunnenberg en Agnes Coumans hebben een dankwoord uitgesproken en een presentje aangeboden als dank voor zijn jarenlange inzet. Joop: "Ik ben vele jaren lid (geweest) van de Burgeradviesraad. Ik was werkzaam als directeur bij een bedrijf dat het Nederlands erfgoed in oude staat terugbracht en restaureerde. Na een ongeval, waardoor ik in een rolstoel terecht kwam, ging ik voor revalidatie naar de Sint Maartenskliniek. Daar zag ik dat gerevalideerde mensen niet naar huis konden, omdat de aanpassingen nog niet gereed waren. Als ervaringsdeskundige op het gebied van woningaanpassingen en hulpmiddelen adviseerde ik graag de gemeente." Wij danken Joop nogmaals voor zijn jarenlange inzet!

Nieuw lid BAR

Gelukkig is er vrijwel direct een nieuw lid gevonden voor de BAR. Haar naam is Karin Langemeijer. Karin: “Sinds vier jaar woon ik met mijn gezin met veel plezier in het mooie en rustige Malden. Ik werk in de jeugdzorg, waar ik begonnen ben als groepsleidster en nu al weer geruime tijd werk als beleidsadviseur. Ik richt me op de ondersteuning van medewerkers, uitvoering geven aan het beleid en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast volg ik momenteel een opleiding tot coach. Vanaf maart 2022 ben ik lid van de Burger Adviesraad. Graag zet ik mijn ervaring in het sociaal domein breder in voor de woonomgeving en de sociale verbinding binnen de gemeente.”

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag van 2021 is gereed. In dit Jaarverslag van 2021 vindt u de adviezen en taakverdeling binnen de BAR.