Informatie over actuele omgevingsvergunningen 

Wilt u weten of er recentelijk omgevingsvergunningen of andere beschikkingen in uw buurt zijn aangevraagd of verleend? U kunt onze openbare bekendmakingen hier inzien door op uw adres te zoeken. Wilt u op de hoogte blijven van aanvragen, dan is het mogelijk om u in te schrijven voor de e-mailservice. Als u alleen berichten van de gemeente wilt ontvangen, vink dan bij stap 4 alleen ‘Gemeente’ aan. 

Actuele omgevingsvergunningen inzien

Wilt u een nieuwe aanvraag of vergunning die ter inzage ligt inzien met de bijbehorende documenten en tekeningen, bijvoorbeeld om bezwaar te maken? Dan kunt u de gegevens opvragen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), de dienst die namens de gemeente alle aanvragen toetst. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer (024) 751 77 00.

Gearchiveerde vergunningen en bouwtekeningen inzien

Vergunningen die hun procedure in het verleden hebben doorlopen en dus onherroepelijk en gearchiveerd zijn, kunt u inzien door een afspraak te maken met onze balie Bouwen, Milieu, Leefomgeving (BML). Dit geldt ook voor bouwtekeningen die deel zijn van een eerder verleende vergunning. Stuur een e-mail naar bml@heumen.nl met het adres of project waarvan u het archiefdossier wilt inzien. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Archiefdossiers inzien

Afhankelijk van welke dossiers beschikbaar zijn, zullen we met u overleggen over het moment van inzage. Zodra we aangeven dat de stukken voor u klaarliggen, kunt u tijdens de reguliere openingstijden van de balie BML terecht om de stukken in te zien, of een andere afspraak maken. Tijdens de inzage mag u naar eigen behoefte foto’s en (tot A3-formaat) kopieën van de dossiers maken. Grotere formaten tekeningen kunt u tegen kosten ook aan ons vragen. 

Archiefstukken of bouwtekeningen van vóór 1990

  • Deze dossiers liggen opgeslagen bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) en kunnen we voor u bestellen tegen een vergoeding van €20,50. U kunt deze echter ook (gratis) direct inzien bij het RAN. 

  • Archiefdossiers van ná 1990 liggen opgeslagen bij de gemeente Heumen en kunt u inzien tegen dezelfde vergoeding van €20,50. 

  • Houd er rekening mee dat we, vooral bij oudere dossiers, niet van tevoren kunnen zeggen welke documenten erin aanwezig zullen zijn.