Gemeente Heumen is gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale visie op de fysieke leefomgeving. De visie beschrijft de samenhang tussen en opgaven voor verschillende thema’s zoals natuur, landschap, water, duurzaamheid, landbouw, economie, mobiliteit en wonen. Ook ‘nieuwe’ onderwerpen als gezondheid en veiligheid krijgen een plek in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is daarmee breder dan de huidige Structuurvisie.