We krijgen op dit moment veel vragen over wat er in de bossen van onze gemeente aan de hand is. Wij begrijpen dat dit een ingrijpend beeld geeft maar het is met de volgende reden:

Onze gemeente wil haar bos- en natuurterreinen duurzaam in stand houden met een zo groot mogelijke biodiversiteit. Het bosonderhoud laten we uitvoeren door de Bosgroep op basis van een bosbeheerplan en dat doen ze met diverse machines. Wat we doen heet 'bosdunning'. Daarbij verwijderen we bepaalde bomen (deze markeren we met een oranje streep) om andere gewenste bomen (toekomstbomen) de ruimte te geven. Dunning is er op gericht om de variatie en biodiversiteit in het bos te vergroten. Door in te zetten op bepaalde soorten en te zorgen voor menging kunnen we een diverser bos krijgen dat ook beter bestand is tegen klimaatverandering, plagen en ziektes.

Houtoogst

Daarnaast zijn de opbrengsten uit houtoogst noodzakelijk voor het beheer en onderhoud van het bos. Dit zijn bossen die steeds veelvuldiger gebruikt worden voor recreatie, wat ook weer meer onderhoud en verantwoordelijkheid vergt. Er mag dan bijvoorbeeld geen gevaarlijk dood hout in de bomen zitten die langs wandelpaden staan. Voor de houtoogst snijden we mooie rechte stammen. Deze stammen kunnen later geoogst worden voor kwaliteitshout. Een deel van het hout gebruiken we bijvoorbeeld voor bankjes in onze gemeente.