De kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht en nu in onze gemeente verblijven hebben recht op onderwijs. In nauwe samenwerking met de schoolbesturen Conexus en SPO-Condor worden hiervoor op dit moment twee lokalen in De Tovercirkel ingericht, zodat het onderwijs op 16 mei 2022 van start kan gaan. Oekraïense kinderen die particulier worden opgevangen kunnen ook gebruikmaken van deze voorziening. Zij kunnen worden aangemeld via basisschool De Regenboog in Malden. 

Op dit moment verblijft er ook een aantal Oekraïense jongeren in het buitencentrum Sint Walrick. De samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs in het Rijk van Nijmegen bieden onderwijs aan deze groep jongeren. De aanmelding en plaatsing verloopt via het Pontem College. Voor de periode tot de zomervakantie worden deze leerlingen op verschillende scholen in Nijmegen en omgeving ondergebracht. In klassen met landgenoten volgen zij een educatief programma op maat.