Helaas ontvangen wij vaak klachten van inwoners over hondenpoep op grasveldjes, trottoirs en kinderspeelplaatsen. Hondeneigenaren dienen hondenpoep op te ruimen als hun hond zijn/haar behoefte doet op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Zo wordt de omgeving een stuk schoner en voorkomt dit ergernis bij dorpsgenoten. Helaas houdt niet elke hondeneigenaar zich hieraan. In onderstaand bericht nogmaals de regels waar alle hondeneigenaren zich aan dienen te houden.
Inwoners ergeren zich voornamelijk aan hondenpoep op plaatsen waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld op kinderspeelplaatsen, speelweides, trottoirs, plantsoenen en grasveldjes.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van onze gemeente is een aantal regels vastgelegd over hondenpoep. Hier staat onder meer in dat honden het openbaar terrein niet mogen verontreinigen. Elke hondenbezitter is daarom verplicht de uitwerpselen van zijn hond op te ruimen. Het is dus verstandig om als hondenbezitter altijd iets bij u te hebben om de uitwerpselen van uw hond op te ruimen. De poep kan onderweg, in een zakje, in een afvalbak worden gedeponeerd. Thuis kan een zakje met poep bij het restafval.

De regels nog even op een rij

Verontreiniging door honden

  • De hondeneigenaar is verplicht om ervoor te zorgen dat zijn of haar hond geen uitwerpselen achterlaat op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers, op ingerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweides, of op een andere door het college aangewezen plaats.
  • De handhaver Openbare Ruimte ziet toe op de naleving van de regels. Waar nodig zal een procesverbaal opgemaakt worden. De strafbaarheid kan worden opgeheven indien de hondeneigenaar meteen de uitwerpselen van zijn/haar hond verwijderd. 

Loslopende honden

Hondeneigenaren moeten de hond altijd aanlijnen binnen de bebouwde kom, ingerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides of op een andere door het college aangewezen plek.
-    De bovenstaande regels zijn niet van toepassing op een hondeneigenaar die zich vanwege een handicap door een geleidehond laat begeleiden of als deze aantoonbaar gekwalificeerd wordt opgeleid tot geleidehond.

Klachten en meldingen

Wij willen graag een schone omgeving en tevreden inwoners. U kunt bij ons terecht als u vragen of klachten hebt over hondenpoepoverlast, het niet goed schoonhouden van een hondenpoepveldje of onveiligheid. U kunt dit direct melden via: www.verbeterdebuurt.nl. U kunt ook bellen naar 14 024.