In juli 2021 heeft de nieuwe supermarkt aan de Schoonenburgseweg haar deuren geopend. Op de plek van de voormalige supermarkt en tankstation aan de Hoogstraat komt woningbouw. 

32 woningen

Het nieuwbouwplan aan de Hoogstraat, Garstkampsestraat en Laagstraat, waaraan voorlopig de naam “Overmorgen” is gegeven, wordt ontwikkeld door JOP Projectontwikkeling B.V. uit Schaijk. JOP is een samenwerking tussen de Peters Groep uit Schaijk en Jan Oosterhout Groep uit Wijchen. Het plan, waaraan de gemeente in principe medewerking heeft toegezegd, bestaat uit 32 woningen. Het gaat om een appartementencomplex met 18 wooneenheden op de hoek Hoogstraat/Garstkampsestraat, 9 rijwoningen aan de Garstkampsestraat en 5 patiobungalows, waarvan 3 georiënteerd op de Laagstraat en 2 op de Garstkampsestraat.

Op 15 juli 2021 is tijdens een digitale bijeenkomst een presentatie gegeven van het plan voor woningbouw op deze plek. Mede op basis van reacties die tijdens die bijeenkomst zijn gegeven en adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap, is het plan vrij drastisch gewijzigd. Op 9 februari 2022 was er een tweede digitale bijeenkomst waar de gewijzigde plannen zijn gepresenteerd en inwoners vragen konden stellen hierover.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad zal het bestemmingsplan moeten vaststellen dat realisatie van het woningbouwplan planologisch mogelijk maakt. Volgens de voorlopige planning zal het ontwerpbestemmingsplan in juni 2022 worden gepubliceerd en gedurende 6 weken ter visie worden gelegd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan worden ingediend. De vaststelling van het bestemmingsplan zal naar verwachting op 15 december 2022 plaatsvinden. Na het onherroepelijk van kracht worden kan een omgevingsvergunning voor het bouwen worden verleend.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail dan naar woningbouw@heumen.nl of kijk op www.overmorgenoverasselt.nl(externe link)

Laatst bijgewerkt op: 15 juni 2022