Zodra het blad begint te vallen plaatsen we op diverse locaties in onze gemeente bladkorven om het afgevallen blad van gemeentelijke bomen te verzamelen.

De bladkorven staan op locaties vlakbij grote bomen van de gemeente die de meeste bladoverlast veroorzaken. Bekijk hier de precieze locaties. Buiten de bebouwde kom worden geen bladkorven geplaatst. De gemeente is in het bezit van een beperkt aantal bladkorven die allemaal in gebruik zijn en kan daarom niet voldoen aan individuele verzoeken.

Plaatsen van de korven

De bladkorven worden vanaf 26 oktober geplaatst. De definitieve datum van de plaatsing is afhankelijk van het tijdstip waarop het blad begint te vallen. Wij bepalen wanneer het nodig is om de bladkorven te plaatsen en te verwijderen.

Alléén bladafval

Bladkorven zijn alleen bedoeld voor het blad van bomen van de gemeente. Takken en stronken horen niet thuis in de bladkorven. Afval van eigen bomen en uit eigen tuin kunt u op de reguliere manier afvoeren via de groene container.

Wekelijks geleegd

De bladkorven worden elke week geleegd. Het blad wordt ook geruimd tijdens reguliere veegrondes. In de weken met de meeste bladoverlast zijn er extra veegrondes voor het ruimen van het blad.

Verbeter de buurt

Heeft u een opmerking over bladafval? Meld dit op www.verbeterdebuurt.nl of neem contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 024.