Op 8 maart is Kindcentrum de Vuurvogel aan de Gladiolenstraat in gebruik genomen. Daarmee is het gebouw van Vuurvogel 1 aan de Veldsingel leeg komen te staan. Binnenkort voeren wij een aantal onderzoeken uit in het gebied. Wij verwachten in het voorjaar van 2022 te kunnen starten met de planvorming.

Op 15 april 2021 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het schoolgebouw aan de Veldsingel wordt gesloopt en dat er woningbouw voor terugkomt. Vlak voor de zomer heeft een aantal erfgoedorganisaties een verzoek bij de gemeente ingediend om het schoolgebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. Als dit gebouw een gemeentelijk monument wordt, voorkomt dat de sloop van het gebouw. Op dit moment is nog niet te zeggen of het gebouw wel of niet behouden blijft. Wij kunnen de planvorming voor de herontwikkeling van het gebied daardoor nog niet starten.

Onderzoeken

Wel voeren wij binnenkort een aantal onderzoeken uit. Het gaat om onderzoek dat verplicht is uit de Wet natuurbescherming, verkennend bodemonderzoek en verkennend archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn in beide situaties nodig om te doen, zowel bij sloop van het gebouw als bij behoud (herbestemming) van het gebouw.