De wereld om ons heen verandert en dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee. Daarom is het nodig om de visie “Samenleving aanzet 2020” die er nu is aan te passen aan deze tijd. De nieuwe visie is een koersdocument van de gemeenteraad. De raad bepaalt de rode draad in de visie en geeft daarmee richting aan de toekomst van Heumen. Wij vragen u mee te denken en te praten over dit document. 

Eerder kon u via www.heumenpraatmee.nl meedoen aan een enquête over dit onderwerp. De reacties hierop hebben we meegenomen in het proces. De nieuwe stap staat nu klaar. Hierbij vragen wij u twee vragen te beantwoorden.

Meedoen!

Wij zijn benieuwd naar uw mening. Meedoen kan op de volgende manieren:

Alvast onze hartelijke dank voor uw deelname! Uw antwoorden neemt onze gemeenteraad weer mee in het proces om de bouwstenen te bepalen voor het document.