Project Toekomst Malden Noordoost is gestart! Op 15 juli 2021 was de officiële kick off; de aanloop was al begonnen in februari 2020. Doel is verduurzaming en vergroening, met meer biodiversiteit. Bewoners van de Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk kijken hoe dat het beste kan, tegen de laagste kosten én op weg naar klimaatneutraal. Wij zijn gesprekspartner; Spectrum uit Arnhem ondersteunt. 

Twee werkgroepen zijn actief. De ene richt zich op het energiezuiniger maken van de huizen. Denk aan het isoleren van de vloer, de buitenmuren, de daken. En aan het vervangen van apparaten met veel energiegebruik, het aanschaffen van zonnepanelen. Hoe kun je dat doen, welke knelpunten zijn er? De andere werkgroep wil meer en meer divers groen in de wijken brengen. En zo zorgen voor prettig wonen in een groene en gezonde omgeving. Wat is dan het belang van groene daken? Hoe leg je die aan? Ze kijken ook naar afkoppeling en berging  van regenwater en naar vergroening van betegeld oppervlak.

Nieuwsbrief

Hoe meer mensen ervan weten, en gaan meedoen, hoe beter. Daarom valt er in de genoemde wijken deze week een flyer in de brievenbus. Ook op www.toekomstmaldennoordoost.nl is al informatie te vinden. En er komen digitale nieuwsbrieven die over de voortgang rapporteren.  Daarvoor kan iedereen zich aanmelden.

Aanmelden

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? En de digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door op info@toekomstmaldennoordoost.nl.