De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor inwoners, die door de coronacrisis te maken krijgen met een terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van het bestaan, in het bijzonder woonlasten, niet meer kunnen betalen.

Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

  • Inwoners die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen. En ook werkenden die kortdurend inkomsten mislopen vanwege quarantaine.
  • Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.
  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.

Voor wie is de regeling TONK bedoeld?

Voor inwoners die te maken hebben met een flinke inkomensdaling door de coronamaatregelen. De daling van het inkomen is 30% of meer.
Let op: onder inkomen wordt verstaan het netto gezinsinkomen per maand.

Berekening van de inkomensdaling

Om de daling van het inkomen te bepalen, gaan we uit van de maand januari 2020. Dit noemen we de peilmaand.
Het inkomen van de maand januari 2021 wordt vergeleken met het inkomen van januari 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming TONK

Is de daling van het inkomen minder dan 30%, dan heeft u geen recht op TONK. 
Bij een daling van het inkomen tussen de 30% en 40% is de tegemoetkoming € 150,- per maand.
Bij een daling van het inkomen tussen de 40% en 50% is de tegemoetkoming € 200,- euro per maand.
Bij een daling van het inkomen van meer dan 50% is de tegemoetkoming € 250,- euro per maand.

Periode

De TONK geldt voor de maanden januari 2021 tot en met september 2021. U kunt gedurende negen maanden de tegemoetkoming ontvangen.
U kunt de TONK aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 1 november 2021.

Voorwaarden

●  U woont in de gemeente Heumen.
●  Uw (gezins-)inkomen is gedaald met 30% of meer door de coronamaatregelen.
●  U bent 18 jaar of ouder en nog niet met pensioen.
●  Uw beschikbare geldmiddelen bedragen niet meer dan € 12.590 (alleenstaande) of € 25.180 (gezin/samenwonenden/gehuwden/alleenstaand ouder).
●  U verblijft niet in de gevangenis.

Aanvragen TONK