Update 7/9/23

Maandag 11 september beginnen de werkzaamheden voor het aanleggen van een regenwater infiltratie-riool en het uitbreiden van groenstroken aan De Schoren, De Wieken, De Vang en De Kruigang. Het doel is om de (asfalt)wegen op te knappen en het regenwater van verhardingen en daken zoveel mogelijk in de bodem en groenvoorzieningen op te vangen, in plaats van af te voeren via het riool. 

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zullen tot ongeveer april 2024 in beslag nemen. In verband met de winterperiode is de planning van de werkzaamheden weersafhankelijk. Op www.heumen.nl/werkzaamheden houden we u op de hoogte over de aankomende werkzaamheden.

-----------------------------------------------------

30/3/23

In de loop van dit jaar voeren wij in de Molenwijk enkele grote projecten uit. Zo wordt op De Schoren, De Wieken, De Kruigang en omgeving een regenwaterafkoppeling gerealiseerd, hiervoor wordt de aanleg van een regenwaterinfiltratieriool gerealiseerd (met bijbehorende wegwerkzaamheden) en worden de groenstroken aan De Schoren, De Wieken en De Kruigang aangepast. Bovendien wordt de Vuurvogel II (voormalige school) aan De Schoren deze zomer circulair gesloopt.

Op woensdag 29 maart vond een informatieavond plaats voor inwoners van de bewuste straten in de Molenwijk om hen bij te praten. De avond werd goed bezocht (door iets meer dan 60 inwoners). De presentatie van 29 maart en een overzichtskaart vindt u onderaan deze pagina. Hier vindt u ook een Q&A (gestelde vragen en antwoorden die op die avond aan de orde kwamen).

Waarom regenwaterafkoppeling?

Door klimaatverandering en verdroging wordt het steeds belangrijker om iedere regendruppel in de bodem op te vangen. Tegelijkertijd ontstaan er door diezelfde klimaatverandering steeds vaker ook hevige regenbuien die op verschillende plaatsen in onze gemeente tot wateroverlast leiden. Niet alleen lopen de straten dan onder, ook dreigt het water soms woningen binnen te dringen. Daarom is het belangrijk om het regenwater op zoveel mogelijk plekken in de bodem, met het aan te leggen infiltratieriool en in de groenvoorzieningen op te vangen en het riool daarop aan te passen waarmee het dus ook ontlast wordt bij veel regenwater. Vervolgens worden de betrokken verhardingen hersteld.

Wat gaan we doen?

Om het regenwater, dat van daken en verhardingen afstroomt, in de bodem te laten opnemen, leggen we op diverse delen een nieuw infiltratieriool onder de weg, waardoor het opgevangen regenwater in de bodem kan infiltreren/wegzakken. Dit infiltratieriool sluit aan op de groenstrook tussen De Wieken en de Molensingel waar een grote ‘wadi’ aangebracht waar overvloedig regenwater vanuit het  infiltratieriool en vanaf de verhardingen kan worden opgevangen en geborgen. De wadi is een soort droge vijver voor de regenwateropvang en wordt natuurlijk ingericht met onder andere bloemrijk gras.

Meedenken en meepraten

Op woensdag 29 maart vond een eerste bijeenkomst plaats om omwonenden te informeren over onze plannen en te vragen mee te denken over de inrichting van de groenstroken en de omliggende openbare ruimte. De genoemde ideeën/wensen willen we bij de uitwerking van het plan en ontwerp dan ook zoveel mogelijk meenemen.

Planning

De planning van de uitvoering van deze werkzaamheden gaat uit van de tweede helft van dit jaar. De sloop van de school is voor de zomer gepland.

Vervolg?

Uiteraard houden we op de hoogte van alle belangrijke vorderingen en activiteiten via onze gebruikelijke communicatiekanalen. Dat kan ook door een e-mail te sturen naar rioolenwater@heumen.nl o.v.v. Molenwijk-uw vraag/onderwerp/adres.