Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen hebben vanaf juni 2019 het ontwerp van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (Energievisie) ter inzage gelegd. De ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (en een samenvatting) kunt u hieronder vinden. Iedere belanghebbende heeft inmiddels de gelegenheid gehad om een zienswijze in te dienen. De Ruimtelijke Visie Duurzame Energie is tenslotte besproken in de raadsvergadering van 30 januari 2020.

Met de uiteindelijke vaststelling van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie door de gemeenteraad wordt er in de toekomst ruimte gegeven aan het realiseren van initiatieven voor de opwekking van duurzame energie in het buitengebied van de gemeente Heumen.

Inmiddels zijn de zienswijzen op de visie beantwoord. U kunt de betreffende brief met antwoord en uitgebreide bijlage ook hieronder vinden en nalezen.