'Samen sterk'

In gemeente Heumen vinden we het belangrijk dat iedereen meedoet. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarom hebben we samen met inwoners, professionals, ondernemers en vrijwilligers(organisaties) een actieplan 'Zorg, Welzijn en Werk 2018-2020' opgesteld voor de komende vier jaar. Het actieplan bevat allerlei initiatieven om zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Dat vraagt iets van ons allemaal.

In de infographic leest u wat er in het actieplan staat. Wilt u meer over het volledige actieplan weten, lees dan de transformatieagenda . In de tussentijdse rapportage leest u over de stand van zaken in september 2020.

Doe mee

Doet u met ons mee? U kunt bijvoorbeeld actief meedoen door:

  • Vrijwilligerswerk
    Wilt u graag uw talenten en capaciteiten inzetten, andere mensen ontmoeten of gewoon een zinvolle en leuke vrijwilligersklus aanpakken? Geef u dan op voor vrijwilligerswerk in Heumen.
  • Een initiatief in uw wijk of dorp starten
    Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het goed leven is. Heb jij samen met anderen een goed initiatief bedacht om de leefbaarheid in buurt, dorp of gemeente te verbeteren? Bij de gemeente Heumen kunt u daar geld of begeleiding voor krijgen via inwonersinitiatieven.
  • Maatje te worden
    Maatjes zijn vrijwilligers die één-op-één gekoppeld zijn aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Er is de komende jaren steeds meer behoefte aan maatjes van jong tot oud. Ook komen er meer maatjesprojecten. Wilt u een maatje voor iemand zijn? Iedereen kan maatje worden.