Wethouder René Waas en Jean Paul Later, directeur van basisschool De Vuurvogel, plaatsten op 11 december de waterpomp voor het eerste speeltoestel in de speelkuil. Daarmee markeerden zij een mijlpaal voor de nieuwbouw van basisschool De Vuurvogel en de herinrichting van het Kroonwijkpark. 

In het Kroonwijkpark aan de Gladiolenstraat / Chrysanthstraat in Malden wordt het nieuwe schoolgebouw van basisschool De Vuurvogel gebouwd. Op deze locatie worden de twee Vuurvogels, die in noord en zuid Malden liggen, samengevoegd tot één Jenaplanschool. De plaatsing van het schoolgebouw in het Kroonwijkpark sluit goed aan bij de onderwijsgedachte van de school. Kinderen kunnen zich op deze plek optimaal ontwikkelen. In een gebouw met plekken waar kinderen binnen én buiten kunnen werken en elkaar via spel, viering en gesprek kunnen ontmoeten. Buitenlessen kunnen worden gegeven in de tuintjes die direct rondom de school worden aangelegd. 

Park

In het park met diverse zones, waaronder een prachtige speelkuil en een voetbalveldje, kunnen kinderen van de school, maar natuurlijk ook kinderen uit de buurt samen spelen, sporten en ontdekken. Het Kroonwijkpark wordt een mooie plek waar iedereen van kan genieten.

De bouw van de school en de aanleg van het park zijn in volle gang. In maart 2021 zal De Vuurvogel in gebruik worden genomen. Dan is ook het grootste deel van het park klaar. Enkele delen van het park worden nog niet meteen opengesteld, omdat het gras en de beplanting dan net zijn aangebracht en kwetsbaar zijn. Als die in het voorjaar goed gaan groeien, kunnen die delen ook open worden gesteld.

Meedenken en meedoen

“Vanwege corona zijn mensen genoodzaakt om vanuit huis te werken of zijn zelfs thuis in quarantaine. Ik kan me voorstellen dat de geluiden vanaf de bouw dan extra vervelend kunnen zijn. Als u ernstige overlast ervaart kunt u dit melden via de Dolmans bouw-app of via de app Verbeterdebuurt. Deze zijn op uw mobiele telefoon te downloaden. Dan proberen wij de overlast te verminderen. We hopen dat als het park straks helemaal klaar is, iedereen ervan kan genieten”, aldus wethouder René Waas. Om dit ook voor de lange termijn te borgen worden vrijwilligers gevraagd om samen met de gemeente en de school mee te denken over het onderhoud en gebruik van het park. Meer informatie hierover volgt tijdens de openingsweek van de school in maart 2021.

Honden uitlaatplaatsen

Het park gaat straks voor verschillende activiteiten gebruikt worden, zoals spelen, sporten, les geven, wandelen, honden uitlaten of gewoon zitten op een bankje. Dan is het prettig en gewenst dat iedereen rekening houdt met elkaar. We gaan daarom borden plaatsen die erop wijzen dat honden aan de lijn moeten worden gehouden en dat poep moet worden opgeruimd. Daarvoor worden enkele afvalbakken geplaatst. Honden kunnen hun behoefte doen op de daarvoor bestemde uitlaatplaatsen aan de Gladiolenstraat, de Schoolstraat en (tijdelijk) de Kroonsingel. 

Fietsen in het park

In het Kroonwijkpark worden een school en speelvoorzieningen aangelegd. Er zullen daardoor veel kinderen en ouders in het park zijn. Bij de school worden ook fietsenstallingen geplaatst, omdat veel kinderen en hun ouders op de fiets naar school komen. Het fietsgebruik van de paden in het park neemt daardoor toe. We gaan in het park borden plaatsen die attenderen op het gebruik door voetgangers en fietsers. Brommers mogen niet in het park komen.